Wednesday, November 11, 2009

ரகசியங்கள்!இலைகளின் நிழல்
இரவில்
அழிந்து போவதில்லை
மாறாக அவை
நீந்தித் திரிகின்றன
இருளில் மூழ்கி
இரவின் தீராத ரகசியங்களை
பேசிய படி...

2 comments:

TamilNenjam said...

குழந்தைகள் தின வாழ்த்துகள் என்றும் அன்புடன் வாழ்க வளமுடன்
தமிழ்நெஞ்சம்

Fernando Sanchez said...

hey, the image here is mine and have been used without authorization, please remove it from your site.

Thanks