Sunday, January 3, 2010

மந்திரச்சிமிழ்!


சென்னை புத்தகச் சந்தையில் 'மந்திரச்சிமிழ்' காலாண்டிதழை வாங்க விரும்புவோர் "அன்னம், பாவை, அனன்யா, உன்னதம்" ஆகிய பதிப்பகங்களில் பெறலாம்.

பற்றிய விவரங்களுக்கு...

http://starmakerstudio.blogspot.com/2009/11/blog-post_17.html

http://starmakerstudio.blogspot.com/2009/11/blog-post_21.html